Mala Švarča - Geo-Gauss

Otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri Mala Švarča

Dana 4. rujna 2019. otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri Mala Švarča pokraj Karlovca. Izmjeru obavljaju dvije geodetske firme – Cadcom d.o.o. i Geo-Gauss d.o.o.

 

Odluku o započinjanju katastarske izmjere možete pogledati ovdje.