Čestitamo direktoru Jeronimu Mohariću na dobivenom priznanju DGU-a

Na VI. Kongresu o katastru koje je održan od 11. do 14. travnja u Zagrebu, Državna geodetska uprava dodijelila je Priznanje za doprinos u razvoju geodetsko-katastarskog sustava Republike Hrvatske Jeronimu Mohariću, mag.ing.geod i geoinf. iz Vučetinca na uspostavi projekta homogenizacije katastarskih planova. Više na stranicama DGU i e-medjimurje.

 

Osim toga čestitamo na predstavljanju i prezentaciji projekta homogenizacije na konferenciji Land and Poverty 2018, Washington DC, te sudjelovanju na prvom globalnom obilježavanju Svjetskog dana geodeta. Više na DGU.