POSJETITE NAS

U ČAKOVCU, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 1

Obratite nam se za sve informacije!

GEODETSKI POSLOVI

RAZLIKUJU SE OVISNO O POTREBAMA INVESTITORA

Obratite nam se za sve informacije!

Novosti i obavijesti

Više novosti

Obavijest vlasnicima i nositeljima prava na nekretninama za područje katastarske općine Zasadbreg

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove/osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Zasadbreg.   Na području katastarske općine Zasadbreg započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne […]

Što radimo

 
 • katastarske izmjere

 • parcelacija

 • iskolčenja i uknjižba objekata

 • izrada prijavnih listova

 • obnova međa

 • izrada geodetskih projekata

 • geodetski radovi za potrebe legalizacije objekata

 • GNSS mjerenja

 • geodetski nadzor

 • vlastita programska rješenja

 • inženjerska geodezija

 • iskolčenja cesta i autocesta, nadvožnjaka i vijadukta

 • projekti u sklopu predpristupnih fondova CARDS, PHARE, IPA

 • digitalizacija i vektorizacija katastarskih planova

 • harmonizacija podataka

 • geodetsko snimanje komunalnih vodova

 • projekt eKnjiga na poslovima sređenja zemljišnih knjiga

 • skeniranje zemljišnih knjiga u RH i BiH

 • komunalni GIS

 • web GIS

 • GIS rješenja za jedinice lokalne samouprave

 • tematske karte

 

Korisni linkovi