Projekti i reference

PROJEKTI

Tijekom dvadesetak godina našeg poslovanja radili smo diljem Hrvatske, od katastarskih i inženjerskih poslova do uvođenja novih programskih rješenja za upravljanje nad prostornim podacima.   Tijekom 90-ih godina u jeku najintenzivnije izgradnje komunalne infrastrukture, naša tvrtka obavila je izmjeru gotovo svih vodova telefonske i plinske mreže u Međimurju i šire. Radili smo na geodetskoj izmjeri skijaških staza HOC Bjelolasica, iskolčavali smo autocestu, nadvožnjake i vijadukte. Od većih poslova trebamo istaknuti poslove koje je financirala Svjetska banka, poput nove izmjere katastarske općine Savska Ves, te projekte u sklopu predpristupnih fondova CARDS 2002 i CARDS 2003 na poslovima digitalizacije, tj. vektorizacije katastarskih planova na području cijele Republike Hrvatske tijekom nekoliko godina. Sudjelovali smo na projektu harmonizacije podataka u sklopu predpristupnog fonda PHARE u kojem je i naša tvrtka dala značajan doprinos. Osim katastarske izmjere k.o. Savska Ves, uspješno smo završili katastarsku izmjeru k.o. Gradiščak, a trenutno je u tijeku katastarska izmjera k.o. Koprivnički Ivanec.   Vlastitim programskim rješenjem eKnjiga doprinijeli smo sređivanju zemljišnih knjiga i u nekoliko gruntovnica instalirali aplikaciju te radili na skeniranju zemljišnih knjiga. Program je u potpunosti autorski te je zaštićen kao intelektualno vlasništvo. Slične poslove obavljali smo i u BiH. eSkica je izuzetno učinkovit računalni program za arhiviranje, pretraživanje i manipulaciju nad snimljenim-skeniranima skicama izmjere, koordinatama i drugim datotekama i bazama podataka. Razvijen je za vlastite potrebe i ubrzavanje pojedinih poslova. Program je također u potpunosti autorski i izrađen u tvrtki Geo-Gauss d.o.o. Uspostavili smo i implementirali geografski informacijski sustav za nekoliko gradova i općina (Grad Krapina, Grad Crikvenica, Općina Pribislavec…).    

 

REFERENCE

 • Uspostava i implementacija GIS-a Grada Novska za potrebe lokalne uprave Grada Novska (2002.)
 • Geodetski radovi na iskolčavanju autoceste na dijelu Varaždin – Novi Marof (cca 12,5 km) (2002.)
 • Geodetski radovi na iskolčavanju i izvođenju prijelaza i vijadukata na autocesti Goričan-Varaždin-Novi Marof (vijadukt Žukci, vijadukt Dugi Vrh, prijelaz Sveti Križ…) (2003.)
 • Uspostava i implementacija GIS-a za komunalne instalacije za potrebe Grada Koprivnice (2003. – 2004.)
 • Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina za k.o. Savska Ves (2003. – 2005.)
 • Geodetski radovi na rekonstrukciji državne ceste na dijelu Varaždin – Čakovec (2004.) Geodetsko-katastarske usluge izrade digitalnih katastarskih planova na području PUK Osijek, Slavonski Brod, Požega, Virovitica, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Zagreb i Krapina (2005. – 2006.)
 • Geodetsko-katastarske usluge izrade digitalnih katastarskih planova na području PUK Čakovec i Koprivnica (2005. – 2006.)
 • Uspostava i implementacija GIS-a Grada Krapine za potrebe lokalne uprave Grada Krapine (2008. – 2009.)
 • Geodetsko-katastarske usluge izrade digitalnih katastarskih planova na području PUK Bjelovar, Virovitica i Krapina (2007. – 2008.)
 • Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri za k.o. Gradiščak (2007. – 2013.), partner Geofoto d.o.o.
 • Tehnička pomoć za proces harmonizacije zemljišne knjige i katastra nekretnina na odabranim područjima u Republici Hrvatskoj (2008. – 2009.), partneri GZS d.d. Slovenija, Geoprojekt d.d., Cadcom d.o.o., Geoplan d.o.o.
 • Pravno i institucionalno usklađivanje na području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU u Hrvatskoj: Geodetsko-katastarske usluge izrade digitalnih katastarskih planova na području PUK Bjelovar, Čakovec, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin i Sisak (2009. – 2010.), partner GISDATA d.o.o.
 • Pravno i institucionalno usklađivanje na području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU u Hrvatskoj: Geodetsko-katastarske usluge izrade digitalnih katastarskih planova na području PUK Rijeka, Zadar, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Sisak, Sl. Brod, Osijek, Zagreb i Bjelovar (2009. – 2010.), partner GISDATA d.o.o.
 • Uspostava i implementacija GIS-a Grada Crikvenica za potrebe lokalne uprave Grada Crikvenica (2009. – 2012.)
 • Regionalni plan turističkog proizvoda Mađarska-Hrvatska IPA programa prekogranične suradnje 2007-2013 (2010. – 2011.)
 • Projekt registracije zemljišta u Bosni i Hercegovini: Pilot projekt digitalizacije starih zemljišnih knjiga u dva suda Federacije Bosne i Hercegovine – Općinski sud u Velikoj Kladuši i Općinski sud u Kiseljaku (2011.)
 • Usluge pripreme za migraciju i migracija podataka u standardno rješenje za održavanje digitalnog katastarskog plana i izdavanje podataka iz digitalnog katastarskog plana (2011. – 2013.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Općinu Štrigova (2013.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Općinu Sveti Juraj na Bregu (2014.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Općinu Donji Vidovec (2014.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Županijsku upravu za ceste Koprivničko-križevačke županije, Općinu Peteranec i Općinu Hlebine (2014.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje javnih i nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Grad Čakovec (2014.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Sveti Martin na Muri (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Donji Vidovec (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Pribislavec (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Sveti Juraj na Bregu (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Đelekovec (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Hlebine (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Peteranec (2015.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Općinu Sveti Juraj na Bregu (2015.)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta po Zakonu o cestama za Općinu Pribislavec (2015.)
 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Gornji Mihaljevec (2016.)