Obavijest vlasnicima i nositeljima prava na nekretninama za područje katastarske općine Zasadbreg

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.


Katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove/osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Zasadbreg.

 

Na području katastarske općine Zasadbreg započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Cilj i krajnji rezultat katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige tj. evidentiranje stvarnog stanja katastarskih čestica, objekata sagrađenih na njima, načina uporabe zemljišta, te vlasništva i drugih stvarnih prava na katastarskim česticama.

 

Pozivaju se vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Zasadbreg na javne skupove građana (tribine) koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

– Dom kulture u Zasadbregu u četvrtak 2.2.2023. godine u 17:00 sati

– Dom kulture u Malom Mihaljevcu u četvrtak 2.2.2023. u 19:00 sati

– Kulturni centar u Knezovcu u petak 3.2.2023, u 17:00 sati

– prostor DVD-a u Brezju u petak 3.2.2023. godine u 19:00 sati.

 

Na skupovima građana će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Čakovec, Općine Sveti Juraj na Bregu i Općine Šenkovec, tvrtke Geo-Gauss d.o.o. iz Čakovca i tvrtke Vektra d.o.o. iz Varaždina, pravni stručnjak Jelena Damjanović Barić, odvjetnica iz Čakovca, te predstavnici geodetskog nadzora Geosistem d.o.o. i Geo-Bazis d.o.o. iz Virovitice informirati mještane o projektu i svim pravima i obvezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

 

Naručitelj: Državna geodetska uprava
Izvoditelji: Geo-Gauss d.o.o. i Vektra d.o.o.
Geodetski nadzor: Državna geodetska uprava, Geosistem d.o.o. i Geo-Bazis d.o.o.

 

Preglednu kartu možete preuzeti ovdje Pregledna karta

Uputu za obilježavanje granica zemljišta možete preuzeti ovdje Uputa