e-Katastar

U sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra uspostavljen je Zajednički informacijski sustav katastra i zemljišnih knjiga te njegov podsustav One Stop Shop (OSS) putem kojeg je preko sustava e-Građani od 3. ožujka 2017. omogućeno preuzimanje službenih podataka katastra i zemljišne knjige. Uskoro nakon što je sustav pušten u primjenu, isprobali smo njegovu funkcionalnost te preuzeli svoju prvu kopiju katastarskog plana preko sustava e-Građani.


Trenutno je omogućena kupnja sljedećih isprava:
– kopija katastarskog plana
– posjedovni list/izvadak iz Baze zemljišnih podataka
– zemljišnoknjižni izvadak/izvadak iz Baze zemljišnih podataka.


Više o tome pročitajte na stranicama Državne geodetske uprave.


Podatke možete preuzeti ovdje.